Вступники для здобуття ступеня бакалавра та здобуття ступеня магістра подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків передбачених Умовами та правилами Прийому.

Заяву в паперовій формі подає вступник особисто до Приймальної комісії Університету.

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання.

Документи, що особисто пред’являються вступником у приймальну комісію:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних;
  • оригінал документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • документи, що дають право на спеціальні умови вступу.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).