Власне з таких міркувань у 2011 році науковою школою кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, організовано експериментальну науково-дослідну лабораторію «Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні» («ЕЛІТА»), основною метою якої є дослідження актуальних питань соціально-економічного розвитку сфери підприємницької діяльності, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання.

Передбачено, що «ЕЛІТА», крім творчого пошуку шляхів розв’язання актуальної проблематики, здійснює наступні види діяльності:

  • проводить наукові дослідження з актуальної проблематики соціально-економічного розвитку сфери підприємницької діяльності, розробляє науково обґрунтовані пропозиції з їх розв’язання;
  • проводить наукові та науково-дослідні роботи за господарськими і держбюджетними договорами;
  • організовує і проводить науково-практичні конференції і семінари, виступи в засобах масової інформації на соціально-економічну та іншу проблематичну тематику;
  • проводить у межах повноважень наукову, науково-технічну, науково-практичну експертизу наукових праць та результатів досліджень;
  • координує діяльність громадського Фонду неординарних ідей з метою активізації інноваційної освітньої діяльності та наукової творчості студентів, молодих науковців, працівників університету, творчих особистостей тощо.
  • виготовляє, упроваджує та реалізує наукову та інноваційну продукцію;
  • надає допомогу в патентно-пошукових дослідженнях.

 

За підтримки науково-технічної та вченої рад університету наказом ректора затверджено рішення вченої ради про діяльність лабораторії. На даний час в активі «ЕЛІТИ» – апробація чисельних статтей, навчальних посібників викладачів кафедри, чергових номерів фахового видання, і … консультування як студентів, так і підприємців.