Абітурієнту

 

Запрошуємо на навчання !!!

Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Запрошує на навчання за спеціальностями:
073 “Менеджмент”

Спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»

241 “Готельно-ресторання справа”

 

241 Готельно-ресторання справа” 073 “Менеджмент”

Спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»

Перелік конкурсних предметів ЗНО
для вступу на бакалаврські спеціальності
·         Українська мова та література

·         Іноземна мова

·         Математика або географія

Особливості вступу випускників коледжів та технікумів на 3 курс університету
зі спеціальностей:

«Туристичне обслуговування»

«Готельне обслуговування»

«Ресторанне обслуговування»

Для здобуття освітнього ступеня “Магістр” зараховуються
вступники з базовою або повною освітою  (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра) з будь-якої спеціальності

Ви зможете отримати якісну освіту не залежно від місця проживання або рівня зайнятості, використовуючи сучасну систему дистанційного навчання. Для студентів у доступі через Інтернет є: лекції, матеріали практичних та самостійних робіт тощо. Працює студентський форум.