Тернопільський обласний Фонд неординарних ідей і проєктів створений ще у 1997 році, є громадською організацією, що діє згідно з Конституцією України, законодавством України та згідно зі статутом.

Роботу Фонду неординарних ідей і проєктів відновлено у 2011 році при ТНТУ імені Івана Пулюя. Фонд поширює свою діяльність на територію Тернопільської області і України, є юридичною особою з моменту реєстрації. На даний час він функціонує в рамках аналогічного всеукраїнського творчого формування, Всеукраїнського фонду творчих ініціатив, очолюваного д.е.н. проф. Георгія Калитичем – колишнім заступником директора інституту інформатики.

Основною метою Фонду неординарних ідей і проєктів є популяризація науки, сприяння ініціативним науковим дослідженням, організації конкурсів на кращі наукові праці тощо. Теоретичною та організаційно-методичною основою функціонування Фонду неординарних ідей і проєктів є система зберігання, пропагування і використання неординарних ідей і проєктів.

Головними завданнями Фонду неординарних ідей і проєктів є:

 • організація реєстрації і популяризації неординарних ідей і проєктів;
 • фінансова підтримка і сприяння розвитку фундаментальної прикладної і теоретичної наук;
 • сприяння і створення умов для активної діяльності науковців, що працюють у різних галузях;
 • зміцнення зв’язків між наукою, освітою та виробництвом;
 • пропаганда науково-технічних досягнень, формування інформаційних банків перспективних розробок, рішень та винаходів;
 • надання науково-експертної і технічної допомоги підприємствам та організаціям у сфері науково-технічної діяльності;
 • сприяння підготовці та перепідготовці кадрів;
 • надання матеріальної допомоги молодим науковцям, здібній молоді;
 • організація і проведення наукових конференцій, семінарів, симпозіумів;
 • здійснення видавничої діяльності;
 • подання і захист законних інтересів членів Фонд неординарних ідей і прожектів у державних і громадських об’єднаннях.

Підбиваючи підсумки роботи Фонду, хочу повідомити, що він залучається до підбивання підсумків наукових студентських робіт та наукових робіт молодих учених. Як правило, переможців нагороджуємо на черговій науково-практичній конференції з врученням відповідних посвідчень. Необхідно відзначити, що ця процедура завжди підкреслювала не лише важливість останньої, а й суттєво збагачувала її.

88888

На фото бланк авторського посвідчення на неординарну ідею та проєкт

Для тих, хто хоче співпрацювати з Фондом, інформуємо про вимоги до підготовки матеріалів з реєстрації неординарних ідей і проєктів:

 1. Отримана інформація чи повідомлення не повинні бути обліковані чи занесені в інші наукові реєстри.
 2. Мати повне, логічне пояснення процесів, явищ та бути зрозумілою не лише для науковців, а і для широкого кола читачів.
 3. У своїй суті ідея повинна зацікавлювати читача в творчості, заставляти думати, тим самим залучати до інтелектуального розвитку суспільства.
 4. Ідея чи проєкт повинні мати у собі елементи наукової новизни, соціально орієнтованої до однієї зі сфер життєдіяльності суспільства чи всесвіту.
 5. Ідея чи проєкт повинні бути спрямовані на розвиток існуючих знань у будь-якій життєдіяльності, мати найкраще уявлення про навколишнє середовище, також певній інтелектуальний результат.
 6. По можливості в поданому інформаційному матеріалі вказувати час, рівень і сферу його використання.
 7. За своєю природою представлені матеріали не повинні нести в собі антигуманної, антидержавної, антисуспільної ідеї. У випадку можливої реалізації не виходити за межі діючого законодавства.
 8. Ідеї чи проєкт не повинні пропагувати насильство і зло, а бути спрямованими на вивчення явищ, процесів, вдосконалення існуючих систем, наукових підходів, розробку нових технологій, теорій, гіпотез тощо;
 9. Відповідати встановленим вимогам, затвердженим Статутом;
 10. Подана інформація повинна бути придатною для комп’ютерної обробки.

Хочемо повідомити, що після реєстрації неординарної ідеї, повідомлення поміщаємо в черговий номер фахового електронного видання: «Соціально-економічні проблеми і держава».