Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

другий (магістерський) рівень

 Перелік обов’язкових дисциплін (компонент) Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», другого (магістерського) рівня

Перелік вибіркових дисциплін (компонент) рекомендованих кафедрою для Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», другого (магістерського) рівня

Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», перший (бакалаврський) рівень

 Перелік обов’язкових дисциплін (компонент) Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) рівня

Перелік вибіркових дисциплін (компонент) рекомендованих кафедрою для Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) рівня