Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»

другий (магістерський) рівень

 Перелік обов’язкових дисциплін (компонент) Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», другого (магістерського) рівня

Перелік вибіркових дисциплін (компонент) рекомендованих кафедрою для Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», другого (магістерського) рівня

Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», перший (бакалаврський) рівень

 Перелік обов’язкових дисциплін (компонент) Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) рівня

Перелік вибіркових дисциплін (компонент) рекомендованих кафедрою для Спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», першого (бакалаврського) рівня

Другий (магістерський) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмен» спеціалізація “Управління інноваційною діяльністю”

ДИСЦИПЛІН ЯКІ ВИКЛАДЮТЬСЯ ДЛЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ