ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка:
«Соціальні та економічні вектори інноваційного розвитку бізнес-структур»

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка
  • Академія соціального управління
  • Факультет економіки і менеджменту
  • Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Наукові секції

  1. Стратегічне партнерство у ланцюзі наука-освіта-бізнес-публічні інституції.
  2. Інноваційні напрямки розвитку сфери послуг.
  3. Гостинність та туризм: концепції та стратегічний розвиток.
  4. Ресторанні технології: світові та національні традиції.

Дата проведення: 23 квітня 2020 року.

Реєстраційну форму, один примірник підписаний авторами тез чи доповідей та їх електронну версію необхідно подати в оргкомітет до 15 квітня 2020 року. Надсилати на e-mail: nauka.mp.tntu@gmail.com

За результатами роботи планується видати збірник доповідей і тез конференції.

Рекомендовані організаційним комітетом доповіді у вигляді наукових статей будуть опубліковані у електронному науковому фаховому виданні: «Соціально-економічні проблеми і держава». Пріоритет надається статтям англійською мовою.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
46000, Тернопіль, вул. Микулинецька, 46, корпус № 7, к.305
тел. (0352) 519738
e-mail: nauka.mp.tntu@gmail.com