Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ