Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

073 «Менеджмен»

спеціалізація “Управління інноваційною діяльністю”

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ