ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

073 «Менеджмен»

спеціалізація “Управління інноваційною діяльністю”

УВАГА!

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ НПП, СТУДЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

УВАГА!

У ЗВЯЗУКУ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ СТАНДАРТУ  ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ.