ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

УВАГА!

У ЗВЯЗУКУ ІЗ ЗАТВЕРДЖЕННЯМ СТАНДАРТУ  ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю

241 «Готельно-ресторанна справа»

УВАГА!

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ НПП, СТУДЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ РОБОТОДАВЦІВ ВНЕСЕНО ЗМІНИ ДО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ.