Дудкін Павло Дмитрович

ДУДКІН ПАВЛО ДМИТРОВИЧ  

Доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, кандидат економічних наук

ОСВІТА

Тернопільський фінансово-економічний інститут, спеціальність планування промисловості, (1981-1985).

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”, 2009 р. № ДК 055101.

Дисертаційне дослідження на тему: “Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-логістичних систем в навчально-науково-виробничому комплексі”.

Доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, 2011 рік, Атестат доцента 12ДЦ № 028006.

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016 – до сьогодні

 Доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011–2016

 Декан факультету управління та бізнесу у виробництві.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009–2010

 Доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності.

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1994–2009

Старший викладач кафедр: економіки і організації виробництва; менеджменту і маркетингу у виробничій сфері; менеджменту підприємницької діяльності.

Співзасновник та фінансовий директор фундації “Бізнес-інкубатор Тернопільщини”, березень 1997 – жовтень 2002

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1992–1994

Асистент кафедри економіки і організації виробництва.

Тернопільський інститут народного господарства, 1985, 1987–1992

Економіст науково-дослідного сектору та науково-дослідної частини.

Служба в армії, 1985–1986

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

– підвищення кваліфікації з 01.03.21 р. по 30.04.2021 р. у готельно-ресторанному комплексі «Сапсан» в обсязі 6 кредитів ЄКТС згідно затвердженої індивідуальної програми. Довідка про проходження стажування №2-04/2021.

– Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща). Сертифікат № 16 від 06.06.2016, тема: «Вивчення досвіду й механізму ефективного управління організацією»

– Інтенсивний навчальний тренінг “Entrepreneurship”, Університет Ліон 2, Франція (28 лютого 2014)

– Інтенсивний навчальний тренінг “Innovation Management”, ISG Лісабон, Португалія (01 лютого 2014)

– підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України 30.01-27.06.2012 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 909813)

– Літній інститут для викладачів бізнес-вузів Консорціуму з удосконалення бізнес-освіти в Україні (CEUME) липень 1999

– Ліонська бізнес-школа факультету післядипломної освіти Київського національного університету жовтень 1996 – квітень 1997

НАУКОВА РОБОТА:

– НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: 

– Бізнес та інновації, економіка і менеджмент (загальні питання), економіка розвитку, моделювання та оцінка потенціалу суб’єктів підприємництва.

– ПУБЛІКАЦІЇ: 

– 112 публікацій, з них 85 наукові праці (1 – в наукометричній базі Scopus) та 27 навчально-методичних розробок. Автор однієї та співавтор 4 монографій, 5 свідоцтв про авторське право на твір. Брав участь у роботі багатьох Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

 – НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

– виконавець міжнародного проекту “Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій” (№ МР 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES, 2012-2018 рр.);

– виконавець польсько-українського проекту “Інноваційний університет та лідерство” ( 2014 – 2019 рр.)

– виконавець міжнародного грантового проекту “Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та впровадження європейської практики” (№ МР 564645-EPP-1-2015-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2015-2018 рр.).

– «Науково обґрунтована реструктуризація регіону» (державний реєстраційний №0106 U000130).

– «Інноваційні, безпекові та ресурсні засади удосконалення управління підприємствами в умовах економічних реформ виробничої та соціогуманітарної сфер» (державний реєстраційний №0117U004676).

– «Управління розвитком науково-інноваційного потенціалу бізнес-структур в умовах трансформаційної економіки і переходу до сталого розвитку» (№ держреєстрації 0120U000131)

– ДІ 131-06 “Науково обґрунтована реструктуризація економіки регіону” (реєстраційний номер 0103U003061)

– ДІ 161-09 “Стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу регіону” (реєстраційний номер 0209U002302)

– ДІ 180-11 “Удосконалення управління навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій” (реєстраційний номер 0111U002590).

СЕРТИФІКАТИ:

– АПН м. Київ 2012 р

Сертифікат, який підтверджує успішне засвоєння курсу “Business mentoring” Тернопільська бізнес школа, ТНЕУ, 13 квітня, 2017 р.

Сертифікат, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою Studium Jezykow Obcych, Politechnika Lubelska – A2 (2016 р.)

– Сертифікат №14529740 користувача програмного забезпечення “Парус-Підприємництво 7.40” CRM-модуль “Парус – Менеджмент і Маркетинг” від 13.10.2016 р.

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ

МОВИ:

українська, англійська, польська – вільно. 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Нагороджений грамотами

–  Тернопільської обласної державної адміністрації Тернопільської обласної ради “За сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внеску підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня університету”, червень 2016 р.; 

– ТНТУ ім. І. Пулюя “За сумлінне виконання професійних обов’язків, створення сприятливих умов для навчання іноземних студентів та з нагоди 5-річчя Факультету по роботі з іноземними студентами” (2016 р.); 

– Академія економічних наук України “За особисті наукові досягнення в економічній науці” (2015 р.); 

Нагороджений грамотами від студентів-іноземців

– Award of Appreciation for her outstanding contribution and hard efforts to the student academic achievement and the development of the students (2018); 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

– “Підприємництво” / “Entrepreneurship” (лекції і практичні заняття українською та англійською мовами), 

– “Логістика” / “Logistics” (лекції і практичні заняття українською та англійською мовами)

– “Організація логістичного обслуговування в галузі”

– “Інфраструктура готельно-ресторанного господарства”

– “Управління дестинаціями в індустрії гостинності”