Шерстюк Роман Петрович 

Завідувач кафедри, доктор  економічних наук

Автор понад 90 наукових та навчально-методичних праць. Лектор з дисциплін «Теорія і практика менеджменту», «Професійний етикет», «Управління взаємовідносинами з клієнтами»,  «Управління якістю»

Протягом 2002 – 2006 рр. навчався у Тернопільському державному економічному університеті на факультеті Банківського бізнесу, по спеціальності Банківська справа. У 2006 р.  здобув кваліфікацію бакалавра з банківської справи.

У 2006 – 2007 рр. навчався у магістратурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю банківська справа, отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання займав посади студентського декана, голови профбюро факультету,  нагороджений грамотою Тернопільської ОДА та стипендією Верховної Ради України.

З 2005 до 2007 рр. пройшов підготовку за програмою офіцера запасу Національного університету  “Львівська політехніка”, військовий інститут на базі Тернопільського національного економічного університету.

Протягом 2007 – 2014 рр. працював у Тернопільській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», займав посади від економіста до начальника відділення. Під час роботи у АТ «Райффайзен Банк Аваль» був тренером школи менеджерів з продажу базових продуктів та нагороджувався нагородами з ефективності продажів. Здобув сертифікат «Обслуговування найвищої якості» та брав участь у впровадженні програми підвищення ефективності продаж.

З 2010 року був прикріплений до аспірантури Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) для до завершення та захисту дисертації. У 2012р. захистив дисертацію та йому було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

Протягом 2014 р. працював у АТ «УкрСиббанк» займав посади персонального фінансового консультанта та начальника відділення.

З грудня 2014 року навчався у докторантурі та за сумісництвом працював на 0,5 ставки інженером кафедри,  з 2015 до 2017 асистентом та старшим викладачем кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, 2018 до 2020 доцентом кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, а з липня 2020 – в.о. завідувача вищезгаданої  кафедри  Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

У березні 2018 році успішно захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами у спеціалізованій вченій раді Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України – Андрушків Б. М. 16 травня 2018 року йому було присуджено науковий ступінь доктора економічних наук.

Шерстюк Р. П. – член спеціалізованої вченій раді Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (з 2018 р.), член Вченої ради університету (з 2018 р.), відповідальний секретар електронного наукового фахового видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (з 2016 р.), член науково-методичної комісії факультету економіки та менеджменту. В 2017 році Академія економічних наук України обрала Романа Петровича Академіком Академії економічних наук України зі спеціальності менеджмент.

На даний час вдало поєднує роботу на посадах проректора з економіки та розвитку, а також в.о. завідувача  кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг.

На кафедрі викладає дисципліни: «Теорія і практика менеджменту», «Управління взаємовідносинами  з клієнтами», «Професійний етикет», «Проблеми теорії і практики менеджменту», «Управління якістю в галузі». Активно застосовує при викладанні сучасні технології, мультимедійні засоби та інші способи подачі інформації для студентів.

Область наукових інтересів – менеджмент, інноваційна діяльність, сфера послуг. За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 80 наукових і навчально-методичних праць. Учасник більше 15 міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій.

Активно займається науково-дослідницькою роботою, керує науковими роботами студентів, бере участь в організації університетських, загальнодержавних та міжнародних наукових конференцій. Керує підготовкою аспірантів.