Владимир Ольга Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

У 2004 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала диплом магістра банківської справи. Цього ж року вступила в аспірантуру Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. У 2013 році захистила дисертацію на тему «Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2017 році вступила в докторантуру з метою продовження наукової діяльності.

На кафедрі працює з 2008 року.

Наукові інтереси: соціогуманітарні та історико-політичні чинники забезпечення ефективного управління суб’єктами господарювання.

Викладає дисципліни:         «Економіка та організація виробництва», «Менеджмент і підприємництво», «Бізнес-культура», «Дизайн об’єктів готельно-ресторанного бізнесу», «Фінансове забезпечення діяльності», «Проблеми теорії та практики менеджменту»

Профіль Google Scholar