Островська Галина Йосипівна – доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

У 1989 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності” та здобула кваліфікацію економіста. У 2004 році з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Менеджмент організацій” та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

Кандидатську дисертацію захистила 25 січня 2008 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету МОН України за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – диплом № 046599, виданий на основі рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2008 року (протокол № 21 – 0615).

Свою педагогічну діяльність розпочала у Тернопільському національному економічному університеті, де з 1 березня 1995 року по 30 серпня 2017 р. обіймала посади викладача, старшого викладача кафедри менеджменту, доцента кафедри фінансового інжинірингу, доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. При цьому виконувала функції заступника декана Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту з наукової роботи, була членом вченої ради та науково-методичної ради факультету Україно-нідерландського факультету економіки та менеджменту, заступником завідувача кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ. Стажування проходила у Leeds Metropolitan University, United Kingdom за програмою “The Тempus Joint European Project № CD_JEP-22 191-2001”.

З 20 вересня 2017 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва ТНПУ імені Івана Пулюя.

Викладає дисципліни: “Економіка інноваційного підприємства”, “Управління витратами та цінова політика”, “Економіка та організація виробництва”, “Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу”, “Вступ до гостинності”.

Наукові інтереси: дослідження проблематики управління інтелектуальним потенціалом та капіталом суб’єктів господарювання.

Островська Г. Й. є автором понад 150 праць, із них 8 монографій, у тому числі дві з них опубліковані англійською мовою; підручника “Фінансовий менеджмент”, 4 посібників та чисельних науково-методичних розробок.

Профіль Google Scholar