Малюта Людмила Ярославівна – професор кафедри, заступник завідувача кафедри, доктор економічних наук, професор

У 2000 році з відзнакою закінчила магістратуру Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 2000 року працювала в Тернопільському державному науково-технічному підприємстві «Промінь» на посаді інженера з маркетингу, у 2001 – 2002 роках – в обласному управлінні статистики. З жовтня 2002 року працює на кафедрі. У 2004 році зареєстрована здобувачем кафедри за напрямком «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств сільгоспмашинобудування».

Викладає дисципліни: “Логістика”, “Управління витратами”, “Управління витратами та цінова політика”, “Організація роботи персоналу”, “Економічна та майнова безпека бізнесу”, “Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства”.

Коло наукових інтересів – дослідження проблематики економічної безпеки, інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, а також питання логістики та управління витратами, у т.ч. підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу.

Опублікувала більше 140 праць.