ВОВК ІРИНА ПЕТРІВНА 

Доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, кандидат економічних наук

ОСВІТА

  1. Диплом спеціаліста: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність Маркетинг, кваліфікація економіст. ТЕ №27421277 виданий 30.05.2005 року.
  2. Диплом магістра: Західноукраїнський національний університет, спеціальність Економіка, освітня програма: Експертна оцінка землі та нерухомого майна. Диплом М20 №118042 виданий 31.12.2020

Присудження наукового ступеня:

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»,  2013р., диплом кандидата наук ДК №016096

Дисертаційне дослідження на тему: «Удосконалення організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на машинобудівному підприємстві»

Присудження наукового звання: 

Доцент по кафедрі управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, 2022 рік, Атестат доцента АД №010318 

ДОСВІД РОБОТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021–2023рр.  й по даний час.

Доцент  кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018–2021рр.

Старший викладач  кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017–2018рр.

Старший викладач  кафедри менеджменту управління інноваційною діяльністю та підприємництва

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2014–2017рр.

Асистент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва.

ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ

Член редколегії іноземного наукового фахового видання – Journal of International Studies (https://www.jois.eu/)

СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

  • У 2020 році здобула кваліфікацію магістра економіки (диплом магістра М20 №118042 від 30.12.2020 р.).
  • Сертифікат: стажування в Centre of Sociological Research (06.10.2021, Szczecin, Poland).

НАУКОВА РОБОТА ТА НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: 

Дослідження діяльності та інноваційного розвитку вітчизняних підприємств ( у т. ч. готельно-ресторанного та туристичного бізнесу) в сучасних умовах господарювання. 

ПУБЛІКАЦІЇ: 

Автор 74 публікації, з них 24 наукові праці, у т.ч. 7 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus, та 15 навчально-методичних розробок, 2 колективні монографії. Брала участь у роботі 38 наукових конференціях. 

 НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ:

Керівник НДР ВК 57-22 «Розробка наукового методу підбору персоналу в умовах воєнного стану».

Керівник НДР ВК 618-23 «Розробка науково-технічної документації щодо науково-методичних підходів оптимізації витрат на кейтеринг підприємств організації харчування».

СЕРТИФІКАТИ:

  • Сертифікат , що засвідчує рівень володіння іноземною мовою (В2). 
  • Сертифікат: стажування в Centre of Sociological Research (06.10.2021, Szczecin, Poland).
  • Сертифікати: участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах.

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ МОВИ:

  • українська – вільно; 
  • польська – В2

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

«Організація сервісу в закладах індустрії гостинності», 

«Організація анімаційної діяльності», 

«Організація роботи персоналу в галузі»,

ПРАКТИКА:

Організаційно-економічна (для бакалаврів)