vovkI

Вовк Ірина Петрівна – старший викладач кафедри, кандидат економічних наук

У 2004 році закінчила Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, у 2013 році аспірантуру в цьому ж навчальному закладі.

З 2004 по 2010 рік працювала в ТОВ РЗКЦ «Галицькі землі» на посаді менеджера, протягом 2010 року в ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» на посаді бухгалтера з обліку матеріалів.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення організаційно-економічного механізму ресурсозбереження на машинобудівному підприємстві». Має 86 публікацій.

Брала участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і симпозіумах. Викладає дисципліни:  «Рекламний менеджмент», «Маркетинг інновацій», «Креативний менеджмент» «Організація анімаційної діяльності», «Організація роботи персоналу в галузі».